ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський дослідно-експериментальний механічний завод» 15.12.2011 року (Протокол №16) були прийняті рішення:
Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Коваля Василя Миколайовича (паспорт СН №562485, виданий Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві 31.07.1997р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,003%. Перебував на посаді з 05.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Дмитренко Людмили Володимирівни (паспорт СН №351614, виданий Радянським РУ ГУ МВС України у м.Києві 28.11.1996р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 2,2163 %. Перебувала на посаді з 05.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Припинити повноваження Члена Ревізійної комісії Волошиної Людмили Романівни (паспорт МЕ №140963, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києві 30.07.2002р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,035%. Перебувала на посаді з 05.04.2011р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрати Членом Ревізійної комісії Коваля Василя Миколайовича (паспорт СН №562485, виданий Мінським РУ ГУ МВС України у м.Києві 31.07.1997р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,003%. Призначений строком на 5 років. Протягом своєї діяльності обіймав посаду: фізична особа - підприємець. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрати Членом Ревізійної комісії Волошину Людмилу Романівну (паспорт МЕ №140963, виданий Оболонським РУ ГУ МВС України у м.Києві 30.07.2002р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,035%. Призначена строком на 5 років. Протягом своєї діяльності обіймала посаду: бухгалтер. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Обрати Членом Ревізійної комісії Суходуб Єлізавету Миколаївну (паспорт МЕ № 024116 виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України у м.Києві 20.06.2002 р.). Володіє часткою в статутному капіталі Товариства - 0,003%. Призначена строком на 5 років. Протягом своєї діяльності обіймала посаду: керуючий справами. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пшеченко Олена Григорівна

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа